REGISTRO MERCANTIL

URBANOS DE OURENSE

 

Estrada Castro de Beiro nº31-33, 32001, Ourense.
Teléfono: 988 51 06 72

Registro de UTE número de inscripción 01062/2005
CIF G32336356